Kajakk kurs

Egenerklæring

Med dette påtar jeg meg det fulle og hele ansvaret for egen aktivitet og opphold på Introkurs Hav arrangert av MiTu-padleglede.

  1. Jeg er kjent med at padling går inn under kategorien risikosport og at kursdeltagelse utøves på eget ansvar.
  2. Jeg vil innrette meg etter instrukser som blir gitt av kursinstruktør.
  3. Jeg aksepterer at verken MiTu-padleglede eller personalet kan holdes ansvarlige for tap eller skade av enhver art.
  4. Som en følge av dette, er jeg innforstått med at jeg selv bør sørge for egen ulykkesforsikring som også gjelder diverse aktiviteter og deriblant padling.